SIIRTO – rekisteri

Saavutettavuusseloste

Tarkistettu 5.9.2022

Tämä seloste koskee Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämää SIIRTO-rekisteriä (jäljempänä ”sivusto”). Sivustoon sovelletaan EU:n saavutettavuusdirektiiviä (2016/2102) sekä lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019). Lainsäädännön tavoitteena on edistää ihmisten yhdenvertaisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa ja yhdenmukaistaa saavutettavuuden vaatimuksia. Työ saavutettavuusvaatimusten täyttämiseksi on parhaillaan käynnissä ja SYKE pyrkii takaamaan sivuston saavutettavuuden.

Saavutettavuuden tilanne tällä hetkellä

Olemme arvioineet sivuston WCAG 2.1 AA-tason saavutettavuusvaatimusten näkökulmasta. Sivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Seuraavat toiminnot eivät ole saavutettavia, sillä saavutettavuuslainsäädäntöä ei sovelleta niihin: - ennen 23.9.2018 julkaistut pdf, Word, Excel ja PowerPoint –tiedostot - kolmannen osapuolen sisältö, jota SYKE ei rahoita tai kehitä ja valvo Osaa sivuston toiminnoista ei saada saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi ilman merkittäviä muutostöitä ja kustannuksia. Ottaen huomioon erityistarpeita vaativien henkilöiden melko vähäisen tarpeen käyttää kyseisiä toimintoja sekä SYKEn rajalliset resurssit olemme arvioineet, että saavutettavuusvaatimusten noudattaminen aiheuttaisi tällä hetkellä SYKElle kohtuuttomaan rasitteen. Näin ollen seuraaviin toimintoihin sovelletaan tilapäisesti saavutettavuusdirektiivin 5 artiklan mukaista kohtuuttoman rasitteen poikkeusta: - Tietojen selailun taulukko ei ole täysin saavutettavissa näppäimistö- ja ruudunlukijakäyttäjille - Selectit / pudotusvalikkoelementit eivät ole täysin saavutettavia ruudunlukijäkäyttäjille - Näkymän osien latautumista ei indikoida käyttäjälle selkeästi palvelimelle tehtyjen pyyntöjen yhteydessä Tietojen lisääminen rekisteriin: - Käyttäjän fokus ei aina erotu selkeästi ja saattaa siirtyä tarpeettomasti - Salassapitotahdon ilmaiseminen ei ole täysin saavutettavissa näppäimistö- ja ruudunlukijakäyttäjille Muita huomioita: - Käännökset puuttuvat. Ruotsinkielinen käännös toimitetaan mahdollisimman pian Kiinnitämme vastedes tarkempaa huomiota mainittuihin epäkohtiin. Laittaessamme uusia toiminnallisuuksia sivustolle, pyrimme tekemään niistä saavutettavia. Mikäli haluat sivuston ei-saavutettavassa muodossa olevia tietoja tai palveluja vaihtoehtoisella tavalla, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen saavutettavuus@ymparisto.fi

Yhteystiedot ja palautteen antaminen sivuston saavutettavuudesta

Suomen ympäristökeskus (SYKE) Latokartanonkaari 11 00790 Helsinki Sähköposti: kirjaamo.syke@ymparisto.fi Puh. 0295 252 001 SYKEssä saavutettavuusasioita ja -palautteita käsittelevät pääasiassa hallinto- ja viestintäpalvelut. Sinulla on oikeus antaa sivustomme saavutettavuudesta meille palautetta. Olemme erittäin kiitollisia kaikista kommenteista, kysymyksistä sekä parannusehdotuksista, sillä haluamme tehdä palveluistamme mahdollisimman saavutettavia. Saavutettavuusasioissa voit olla meihin yhteydessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen saavutettavuus@ymparisto.fi Sinulla on myös oikeus tehdä sivustomme saavutettavuudesta selvityspyyntö tai saavutettavuuskantelu valvontaviranomaiselle, jos saat meiltä epätyydyttävän vastauksen yhteydenottoosi. Lisätietoa ja ohjeet löydät valvontaviranomaisen ylläpitämältä sivustolta www.saavutettavuusvaatimukset.fi