SIIRTO – rekisteri

SIIRTO-rekisterin käyttöehdot

Tarkistettu 31.8.2022

1. Yleistä

SIIRTO-rekisteri (jäljempänä "palvelu") on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämä palvelu. Käyttäjä saa näiden ehtojen mukaisen käyttöoikeuden hyväksymällä käyttöehdot kirjautuessaan järjestelmään ensimmäisen kerran. Käyttäjillä on oikeus selata ja tulostaa sellaisia tietoja, joihin heillä on katseluoikeudet. Palvelun käyttöehdot on määritelty alla. Lisäksi palvelun sovellusrajapintaan pääsyavaimet saavan käyttäjän organisaation kanssa sovelletaan erillistä sopimuskumppaneiden allekirjoittamaa kirjallista sopimusta. Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle.

2. Käyttöehtojen muuttaminen

Käyttäjä saa näiden ehtojen mukaisen käyttöoikeuden hyväksymällä käyttöehdot kirjautuessaan järjestelmään ensimmäisen kerran. SYKEllä on oikeus yksipuolisesti ilman käyttäjän hyväksyntää muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksista kirjallisesti kirjautumisen yhteydessä. Muutokset voivat rajoittaa tai laajentaa yllä mainittua käyttöoikeutta tai päättää käyttöoikeuden. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan heti, kun niistä on ilmoitettu palvelussa. Palvelun käyttäminen käyttöehtojen muuttamisen jälkeen on osoitus muutosten hyväksymisestä. SYKEllä on lisäksi oikeus rajoittaa koko sivuston käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta.

3. Käyttövaltuudet

Tunnistautuminen järjestelmään tapahtuu DVV: n Suomi.fi-tunnistautumisella. Käyttövaltuuksien myöntämisestä ja muutoksista huolehtii kunkin organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö.

4. Vastuu tietojen oikeellisuudesta

SYKE ei takaa palvelun sisältämien tietojen oikeellisuutta. SYKE kuitenkin pyrkii tarjoamaan järjestelmässä virheetöntä tietoa keskeytyksettä. Käyttäjä käyttää palvelua ja sen sisältämiä tietoja aina omalla vastuullaan eikä SYKE vastaa missään olosuhteissa mistään palvelun käytön seurauksena syntyneestä vahingosta. Näin ollen SYKE ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat muun muassa, mutta ei näihin rajoittuen, palvelun tai sen sisältämän aineiston virheistä, puutteista, aineiston käyttämisestä, kolmannen osapuolen vaatimuksista, toimintakatkoksista, aineiston sisällön muuttamisesta tai palvelun ylläpidon lopettamisesta tai siitä, että palvelu ei toimi tai siitä ettei se ei sovi tiettyyn tarkoitukseen. Vaikka palvelussa olevat virheelliset tiedot pyritään korjaamaan, palvelusta löytyvän tiedon oikeellisuudesta tai sopivuudesta mihinkään käyttötarkoitukseen ole takuita. Palvelu saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Palvelun käyttäjän tulee ymmärtää, että SYKE ei ole millään tavalla vastuussa linkitettyjen verkkosivustojen tietoturvasta tai sivustoilla olevien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Linkin käyttäminen siirtää palvelun käyttäjän pois palvelusta. Palvelun käyttäjä vierailee ja käyttää kolmansien osapuolten verkkosivuilla olevaa tietoa täysin omalla vastuullaan. Palvelun sisältämä tieto on tallennettu Suomeen, jonka perustuslaki takaa kaikille sananvapauden. SYKE ei ole vastuussa rikkomuksista, jos palvelua käytetään muun valtion alueelta ja palvelusta löytyvä tieto rikkoo kyseisen valtion lakeja.

5. Sovellettava lainsäädäntö

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan ensisijaisesti Suomen lain säännöksiä. Käyttöehdoilla ei rajata Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia oikeuksia. Jos SYKE ja palvelun käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse sovintoon mahdollisessa riitatilanteessa, ensisijaisena riidanratkaisuasteena toimii Helsingin käräjäoikeus.