SIIRTO – rekisteri

Tarkista vastuukunta

Mitä haluat tehdä?

Tietoa rekisteristä

SIIRTO-rekisteri on ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen toteuttama siirtoasiakirjojen tietojen tallentamisen järjestelmä. Tietojen tallennusvelvollisuus perustuu vuonna 2022 voimaan astuneeseen jätedirektiivin muutokseen. Lisätietoja siirtoasiakirjasta ja SIIRTO-rekisteristä Ympäristöministeriön muistio: Siirtoasiakirjan käyttö tiettyjen jätteiden kuljetuksessa

Uutisia

11.6.2024

Postinumero-ongelma SIIRTO-rekisterin tietojen tarkastelussa

  • SIIRTO-rekisteri määrittelee siirron lähtö- ja päätepisteiden sijaintikunnan Postin postinumerorekisterin perusteella. Postinumeroalueen rajat eivät noudata kuntarajoja. Sama postinumero voi jakaantua esimerkiksi kahden tai useamman kunnan alueelle. Postin rekisterissä postinumero on kuitenkin merkitty vain yhden kunnan nimiin. Tämä voi aiheuttaa ongelmia etenkin jätehuoltoviranomaisten tiedonsaantiin SIIRTO-rekisteristä siten, että osa viranomaisen vastuualueella sijaitsevien kiinteistöjen tiedoista ei näy hakutuloksissa, jos kiinteistöt postinumeron perusteella kuuluvatkin toisen kunnan alueeseen. Tällaista postinumero-ongelmaa ei ole valitettavasti osattu ottaa huomioon SIIRTO-rekisteriä perustettaessa. Ongelma pyritään korjaamaan ensi vuoden aikana. Tällä välin kuntien ja ELY-keskusten viranomaisten kannattaa huomioida, että joitakin siirtoasiakirjoja voi jäädä rekisteriin tehtyjen hakujen ulkopuolelle, vaikka toiminnanharjoittaja olisikin ne asianmukaisesti rekisteriin ilmoittanut. Jos epäilette, että tietoja puuttuu SIIRTO-rekisteriin tekemistänne hauista, niin olkaa yhteydessä SIIRTO-rekisterin tukeen (siirtorekisteri-tuki@syke.fi) tietojen tarkastamiseksi. SIIRTO-rekisterituki voi tarvittaessa toimittaa puuttuvat tiedot valvojille. Pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa vaivaa.

3.4.2024

Jätekoodi 10030 poistuu käytöstä

  • Virheellinen jätekoodi 10030 poistuu käytöstä 9.4.2024. Jätekoodia ei ole käytetty missään asiakirjoissa.

25.3.2024

SIIRTO-rekisteristä järjestettiin valvojille suunnattu koulutus 15.3.2024.

  • Tilaisuuden materiaalit ovat nyt saatavilla Ajankohtaista SIIRTO-rekisterissä -osiossa osoitteessa: https://www.ymparisto.fi/fi/luvat-ja-velvoitteet/jatteiden-kerays-kuljetus-ja-valitys-suomen-sisalla. Toivoisimme vielä palautetta tilaisuudesta lyhyen kyselyn avulla: https://link.webropolsurveys.com/S/F8D4B2EEB4B220CD
Lisää uutisia